Gia Phat Decor thi công shop quần áo Hoa Đô ở Quận 5, TP.HCM